• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++
projekt 2
Jesteś tutaj:Start

Strona główna

Aktualności

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego - NOWOCZESNE OŚRODKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RYCKIM

 

Zespól Szkół Zawodowych nr 2 i. Leona Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie        NOWOCZESNE OŚRODKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RYCKIM

 

W dniu 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Ryckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie:13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Okres realizacji projektu: od 2016-05-30 do 2019-11-30

Beneficjent: Powiat Rycki

Wartość Projektu: 3 599 771,13 zł

Dofinansowanie UE: 2 972 352,67 zł

Wkład własny: 627 418,46 zł

 

Cel główny projektu to dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie ryckim. Cel pomocniczy - poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie ryckim.

Realizacja powyższych celów przyczyni się do zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym do wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na szkolnictwo zawodowe na obszarze powiatu. Osiągniecie celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej powiatu ryckiego.

GÓRA GROSZA 2018

GÓRA GROSZA 2018

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie"

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leon Wyczółkowskiego w Rykach po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza” przeprowadzaną w dniach 27.11.2917r. do 02.01.2018 r.

 

IV semestr

Terminy zjazdów IV semestru 

 

 • 17-18 luty
 • 3 - 4 marca
 • 17 -18 marca
 • 7 - 8 kwietnia
 • 21 - 22 kwietnia
 • 12 - 13 maja 
 • 26 - 27 maja
 • 9 - 10 czerwca
 • 16 - 17 czerwca

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,

Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Powiat Rycki

Okres realizacji: 2018.04.16 -2020.11.30

 

Całkowita wartość projektu wynosi 25 837 175,92 zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 18 382 746,78 zł, w tym  14 796 790,31 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast wkład własny powiatu ryckiego wynosi 11 040 385,61 zł.

 

Zakres Inwestycji obejmuje termomodernizacje 15 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ryckiego w latach 2018 – 2020

Karnawał

Od 22 stycznia trwa Karnawał w naszej szkole. Codziennie na długiej przerwie odbywa sie dyskoteka.

W piątek 26 stycznia przychodzimy w strojach karnawałowych.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

podsumowanie projektu

 

"MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ"

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego

II Liceum Ogolnóksztalcace

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

„WYJAZDY”

7 grudnia 2017r.

godz. 14.00

realizowanego ze środków

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

na zasadach programu Erasmus +

Sektor Edukacja szkolna Akcja 1:

„ Mobilność Edukacyjna – Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

 

Zapraszamy

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

oraz koordynatorzy projektu

 

Tydzień Kariery

 W dniach 0d 16 – 20 października 2017 r. odbył się w naszej Szkole ,,Tydzień Kariery”

przeprowadzony w ramach  IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,

organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych  Rzeczypospolitej Polskiej,

pod patronatem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

 

Ogólnopolski   Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich  i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

 

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 15 września odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 roku uroczyście rozpoczęliśmy rok 2017/2018