• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++
erasmus+
Jesteś tutaj:Start

Strona główna

 

 

Jesteśmy w Finale konkursu Mat@ndo 2018

Aktualności

Europejski Dzień Języków

 

26 września 2018 r. w naszej szkole obchoiliśmy Europejski Dzień Języków– międzynarodowe święto  ustanowione z inicjatywy Rady Europy, którego celem jest propagowanie zalet różnorodności językowej. Z tej okazji zostały przygotowane różne atrakcje dla uczniów . Została przygotowana audycja radiowa poświęcona tematyce tego dnia oraz piosenki w różnych językach europejskich nadawane przez szkolny Radiowęzeł.  Wydarzeniu towarzyszył konkurs plastyczny oraz konkurs piosenek karaoke.

 

NAGRODA SPECJALNA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ,, FILMOWY przeWODNIK"

25 września odbyła sie Gala Konkursu "Filmowy przeWODNIK"

,,Płynny zabójca" to tytuł filmu, którego autorami są uczniowie klasy II TE: Patrycja Staniak, Katarzyna Kulik oraz Adrian Łysiak.

Ślubowanie klas pierwszych

,,My uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

im. Leona Wyczółkowskiego..."

tymi słowami najmłodsi uczniowie

Naszej Szkoły rozpoczęli ślubowanie na sztandar szkoły.

Uroczystość Ślubowania odbyła się dnia 17 września 2018r.

Naukę w czterech klasach pierwszych rozpoczęło 119  uczniów.

 

 

Zakończenie roku szkolnego

22 czerca 2018 zakończyliśmy bardzo uroczyście rok szkolny 2017/2018. A oto kilka pamiątkowych chwil.

,,Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?".

W dniu 13.06.2018 odbyło się podsumowanie kolejnej edycji projektu edukacyjnego
,,Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?".
Adresatami projektu byli uczniowie I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz ZSZ Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Rykach oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarowej w Rykach. Przedstawiciele w/w służb przedstawili również zagrożenia bezpieczeństwa w czasie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku nad wodą.
Działanie prowadzili nauczyciele fizyki Marzena Rozborska i Monika Dziubak.

Koncert Piosenki Europejskiej

Dnia 8 czerwca 2018r. w ramach Festynu Europejskiego odbył się koncert piosenki europejskiej. Uczennice z naszej szkoły przedstawiła nam swoją interpretację utworów w różnych językach tj. polskim, angielskim, włoskim, francuskim oraz rosyjskim. Uczestnicy koncertu:
Dorota Walasek „Linda Bella Linda’’ (język włoski)
Zuzanna Łubianka i Weronika Parzyszek „Skrzydlate Ręce” (język polski)
Emilia Walasek „ Dream a Little dream of me” (język angielski)
Weronika Parzyszek „Białeje rozy” (język rosyjski)
Weronika Kania i Ewa Sągol „Chodź pomaluj mój świat” (język polski)
Natalia Sobiech „Derniere Danse” (język francuski)
Dziękujemy naszej zdolnej młodzieży za piękne wykonania i możliwość wysłuchania utworów w różnorodnych językach. Opiekunem koncertu była p. Magdalena Stachurska

V Forum Młodzieży Powiatu Ryckiego

W piątek 8 czerwca 2018 r., w ZSZ nr 2 w Rykach, w ramach Festynu Europejskiego, odbyło się V Forum Młodzieży Powiatu Ryckiego, którego uczestnikami byli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich klas gimnazjalnych Powiatu Ryckiego oraz uczniowie ZSZ nr 2
w Rykach.
Forum Młodzieży odbywało się pod patronatem Starosty Powiatu Ryckiego Pana Stanisława Jagiełło, Starosta Rycki był również fundatorem nagród dla uczestników Forum, którzy wzięli udział w Grze miejskiej w Rykach ,, Młody obywatel w urzędzie”. Gra polegała na wylosowaniu zadania oraz przejściu do Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego i innych instytucji w celu uzyskania różnorodnych informacji określonych w wylosowanym zadaniu.

Rekrutacja 2018/2019

CHCIAŁBYŚ SIĘ UCZYĆ W NAJLEPSZEJ SZKOLE, ALE NIE WIESZ DO JAKIEJ SIĘ ZAPISAĆ?

u Nas w Szkole znajdziesz:

  • II Liceum Ogólnokształcące

Nauka w liceum trwa 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym i uzyskaniem świadectwa maturalnego. W szkole przedmiotem rozszerzonym jest język angielski, geografia i drugi język do wyboru.

 Potem można kontynuować kształcenie na wybranych wyższych uczelniach lub różnego typu szkołach policealnych.

 

  • Technikum Budowlane

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

technika budownictwa  - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie murarz-tynkarz lub betoniarz-zbrojarz.

technika inżynierii sanitarnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych

technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

  • Technikum Ekonomiczne

 Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

 technik ekonomista  - absolwent  przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

  • Branżowa Szkoła I stopnia 

 

XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

24 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach odbył się finałowy etap XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego.

Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do pogłębiania i aktualizowania wiedzy o integracji europejskiej, o kulturze, historii, tradycjach państw Europy, oraz powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach, konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ryckiego. Instytucjami patronującym i wspierającymi merytorycznie konkurs były : Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.
Fundatorem nagród w konkursie był Starosta Powiatu Ryckiego Pan Stanisław Jagiełło.