• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Terminarz rekrutacji

Ważne Terminy 

 23 czerwca 2017 r. od godz. 10.00  - 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów. 

 30 czewca  2017 r. godz. 10.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

 

                              

 30 czerwca 2017 r. od godz. 10.00  - 6 lipca 2017 r. do godz.14.00

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

       7 lipca 2017 r. do godz. 10.00

 

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.