• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

podsumowanie projektu edukacyjnego,,Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?",

W dniu 13.06.2017 odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego ,,Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?", którego adresatami byli uczniowie I LO im. Marii Skłodowskiej Curie oraz  ZSZ Nr 2 w Rykach im. Leona Wyczółkowskiego. Działanie prowadzili nauczyciele fizyki Marianna Szpakowska, Monika Dziubak, Marzena Rozborska i Zbigniew Filiks. 

„Bezpieczne wakacje 2017”  to był motyw przewodni kolejnej części spotkania poświęconej bezpieczeństwu uczniów w różnych sytuacjach życiowych, w tym bezpieczeństwu nad wodą.

Cele projektu obejmowały:

  • przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym
  • zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
  • wykazanie roli znajomości pojęć, zjawisk fizycznych i praw nimi rządzących w zachowaniu bezpieczeństwa swego i innych
  • kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu
  • uwrażliwienie na problem bezpieczeństwa na drogach i kształtowanie kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym

Uczniowie przedstawili opracowane przez siebie zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnych i filmów swoimkolegom z klas pierwszych liceum oraz technikum. W spotkaniu uczestniczył starszy sierżant Piotr Koczańskiprzedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

„Bezpieczne wakacje 2017”  to był motyw przewodni kolejnej części spotkania poświęconej bezpieczeństwu uczniów w różnych sytuacjach życiowych, w tym bezpieczeństwu nad wodą.

Na zakończenie przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rykach Piotr Koczański spotkał się z uczniami klas trzecich technikum na prelekcji poświęconej bezpieczeństwu uczniów.