ERASMUS W BUDOWLANCE PRZEZ NAJBLIŻSZE 5 LAT

 ZSZ nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego

uzyskał dwie akredytacje w programie Erasmus.

 

Akredytacja jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, i jest ona przyznawana jednorazowo na całą edycję programu (5 lat).

Wnioski o przyznanie akredytacji zostały opracowane wyłącznie przez zespół nauczycieli Budowlanki pod kierownictwem pani Anny Sawczuk i pani Ewy Graczyk, które w dziedzinie programów Erasmus i POWER działają od wielu lat.

Akredytacja w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe  praktyce oznacza, że uczniowie klas technikum w ZSZ 2 w Rykach w okresie 5 lat będą odbywać praktyki zawodowe za granicą. Wszystkie działania związane z przygotowanie uczniów oraz ich wyjazdem będą w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory nasi uczniowie byli już  w Rimini (we Włoszech), w Sofii (w Bułgarii), w tym roku odwiedzą jeszcze raz Rimini oraz Malagę (w Hiszpanii). Natomiast w przyszłości planowane są praktyki w innych krajach europejskich.

Poza zdobyciem cennego doświadczenia zawodowego uczniowie będą zwiedzać europejskie atrakcje turystyczne, poznają kulturę innego kraju oraz udoskonalą umiejętności językowe.

Wszystkie działania będą zorganizowane z zachowaniem wysokiego poziomu standardów bezpieczeństwa i ochrony uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Druga przyznana akredytacja (w Sekotrze Edukacji szkolnej) umożliwi szkolenie nauczycieli Budowlanki w zagranicznych kursach. Nauczyciele szkolili się już w Wielkiej Brytanii, Austrii oraz na Malcie, w tym roku po raz kolejny wyjadą na kursy podnoszące kwalifikacje na Maltę oraz do Irlandii. W planach  przewidziane są  szkolenia metodyczne , obserwacje metod nauczania w krajach skandynawskich.

Jest to ogromy sukces szkoły, umożliwiający rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli,

a przed wszystkim naszych uczniów – obecnych, jak również przyszłych,

którzy zdecydują się na podjęcie nauki

w ZSZ nr 2 w Rykach.

LINK Z WYNIKAMI 

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/akredytacja-w-programie-erasmus-w-edycji-2020/