• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Rekrutacja 2018/2019

CHCIAŁBYŚ SIĘ UCZYĆ W NAJLEPSZEJ SZKOLE, ALE NIE WIESZ DO JAKIEJ SIĘ ZAPISAĆ?

u Nas w Szkole znajdziesz:

 • II Liceum Ogólnokształcące

Nauka w liceum trwa 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym i uzyskaniem świadectwa maturalnego. W szkole przedmiotem rozszerzonym jest język angielski, geografia i drugi język do wyboru.

 Potem można kontynuować kształcenie na wybranych wyższych uczelniach lub różnego typu szkołach policealnych.

 

 • Technikum Budowlane

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

technika budownictwa  - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie murarz-tynkarz lub betoniarz-zbrojarz.

technika inżynierii sanitarnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych

technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

 • Technikum Ekonomiczne

 Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

 technik ekonomista  - absolwent  przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 • Branżowa Szkoła I stopnia 

 

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranych przez uczniów.

Betoniarz – zbrojarz nauczy się montować zbrojenie i wykonywać masywne konstrukcje żelbetowe. Np.; fundamenty pod budynek, filary mostów, wiaduktów

Murarz – tynkarz – murowanie ścian z różnych materiałów, wykonywanie stropów, tynkowanie różnymi technikami

Monter sieci i instalacji sanitarnych - montaż sieci i instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - wewnętrzna zabudowa z płyt gipsowo kartonowych, układanie glazury terakoty malowania i tapetowania.

Stolarz – drewniane wykończenie wnętrz meble wbudowane np. zabudowa kuchni

Dekarz - pokrywanie i naprawianie dachów Okres nauczania w zasadniczej szkole zawodowej na podbudowie gimnazjum wynosi 3 lata.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwenci mogą wybierać następujące ścieżki kariery:

 1. mogą kontynuować naukę w naszej szkole i uzyskać tytuł technika oraz zdać egzamin maturalny uczęszczając do liceum w formie zaocznej lub wieczorowej.
 2. uzyskać zatrudnienie: w przedsiębiorstwach budowlanych na stanowisku robotnika wykwalifikowanego
 3. mogą kontynuować naukę i przystąpić do egzaminu maturalnego i ubiegać się o przyjęcie na wyższe uczelnie

SPRZEDAWCA ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca 

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

na rok szkolny 2018/2019

 

II Liceum Ogólnokształcące

język polski, matematyka, historia i język angielski

 

Technikum Budowlane

język polski,   matematyka,  geografia i  fizyka

 

Technikum Ekonomiczne

język polski, matematyka, biologia i język angielski

 

 Branżowa Szkoła I stopnia 

język polski, matematyka, geografia i fizyka

 

Nasza Szkoła jest placówką wyróżniającą się wychowawczo w środowisku; stwarza warunki i organizuje wiele działań służących wychowaniu młodego człowieka, wspieraniu jego osobowości, w myśl zasady

 

„ZANIM UCZEŃ ZDECYDUJE, KIM BĘDZIE W PRZYSZŁOŚCI, POZWÓLMY MU W SZKOLE BYĆ SOBĄ.”