• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Wyjazd na Maltę

W dniach 6-13 maja 2017 roku nasi nauczyciele:

Agata Okleja - Lewczyk, Anna Sawczuk, Artur Kryczka, Ewa Pisula, Ireneusz Szlendak i Marzena Rozborska

uczestniczyli w kursie języka angielskiego w Maltalingua School of English na Malcie. Tygodniowy wyjazd szkoleniowy został zrealizowany na zasadach programu Erasmus+  w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”  finansowany ze środków EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Intensywny kurs z native speakerami obejmował 30 lekcji w tygodniu od  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00. Ponadto szkolenie zagraniczne zostało poprzedzone trzymiesięcznym kursem przygotowawczym z języka angielskiego zorganizowanym w naszej szkole, który przeprowadziła nasza anglistka Pani Ewa Graczyk.

Głównym celem wyjazdu było podniesienie kwalifikacji zawodowych naszej kadry poprzez poprawę umiejętności językowych, ale także był on okazją by poznać ludzi z różnych krajów Unii Europejskiej. Nauczyciele uczestniczyli w kursach w trzech różnych grupach na różnych poziomach znajomości języka angielskiego.  Natomiast czas wolny po zajęciach był okazją by poznać atrakcje turystyczne Malty, zwiedzać zabytki oraz  cieszyć się urokami słonecznej wyspy Malty.

Wszyscy nauczyciele byli bardzo zadowoleni z wyjazdów a kursy spełniły ich oczekiwania. Szkoła Maltalingua zaproponowała fachowych lektorów, różnorodny program językowy oraz kulturowy tj. spotkanie integracyjne oraz wycieczki do ciekawych miejsc. W trakcie kursów mieliśmy okazję nawiązać wiele nowych  kontaktów, poznać kulturę i zwyczaje innych krajów europejskich.

Ważnym elementem wyjazdu było zakwaterowanie u lokalnych rodzin, z którymi rozmawialiśmy podczas wspólnych posiłków, dzięki czemu mogliśmy lepiej poznać realia życia na Malcie i przede wszystkim rozwijać swoje kompetencje językowe.

Choć wyjazd wiązał się z pewnym stresem wróciliśmy naładowani energią i większą motywacją do naszej pracy a także własnego rozwoju. Ponadto niektórzy uczestnicy stwierdzili z zaskoczeniem, że ich znajomość języka jest wystarczająca by komunikować się w sytuacjach w życiu codziennym i są zainteresowani kontynuacją nauki języka angielskiego.

Z pewnością wykorzystamy zdobyte doświadczenie przy kolejnych projektach międzynarodowych, zaproponujemy nowe pomysły w szkole i na lekcjach z wykorzystaniem języka angielskiego oraz zainspirujemy innych nauczycieli naszej szkoły do udziału w podobnych lub innych projektach.