Jesteś tutaj: Start / Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna

Kadra kierownicza:

 Dyrektor– mgr  inż. Ryszard Rozborski–

  Z-ca dyrektora – mgr Agata Okleja Lewczyk – matematyka,


Kierownik Warsztatów – mgr inż. Artur Kryczka – kształcenie zawodowe, przedmioty budowlane

Nauczyciele:

mgr Beczek Mirosław – historia, język niemiecki

mgr Cieślak Maria - geografia

mgr Cuch Mirosław – kształcenie zawodowe, informatyka

mgr Czupyt Hanna - religia

mgr Filiks Zbigniew - fizyka

mgr Gajewska - Bożek Jolanta – pedagog szkolny

mgr Głodnicka Agnieszka – język polski, historia

mgr Graczyk Ewa – język angielski

mgr Holaś Monika – geografia, edukacja dla bezpieceństwa, inspektor BHP

mgr inż. Jedut Joanna – przedmioty ekonomiczne

mgrJońska  Magdalena - język angielski, biologia

mgr Konopka- Rybak Beata – język polski

mgr Krauze Jolanta - język niemiecki

mgr inż. Kryczka Artur - przedmioty budowlane, przedsiębiorczość

mgr Krzywiec Dorota - język angielski

mgr Kujda Alfred – kształcenie zawodowe

mgr Ilona Lisiecka- przedmioty ekonomiczne

mgr Marek Krzysztof – wychowanie fizyczne

mgr Markiewicz Hanna - matematyka

 mgr inż. Miłosz Piotr - przedmioty budowlane

mgr Nastalski Mariusz - wychowanie fizyczne

mgr Nowak Agata – biologia, chemia

mgr Okleja - Lewczyk Agata - matematyka

mgr Olek Agata – język polski

mgr Piotrowski Robert - wychowanie fizyczne

mgr Pisula Ewa - przedmioty ekonomiczne

mgr inż. Pośpiech Grzegorz - przedmioty budowlane

mgr Pośpiech Marzena - nauczyciel bibliotekarz

mgr Stachurska Magdalena - język angielski

 mgr inż. Rozborska Marzena – fizyka, przedmioty budowlane

mgr Sawczuk Anna - matematyka

mgr Szlendak Ireneusz – historia. WOS

mgr Szymańska- Kołaczek Ilona - język niemiecki, język rosyjski

Szyszko Grzegorz - kształcenia zawodowe

mgr inż. Ślósarz Anna - przedmioty ekonomiczne

mgr Walasek Agnieszka - historia. WOS

mgr Walaszek Mirosław - wychowanie fizyczne

mgr Wałachowska Krystyna - chemia

mgr Wybacz-Sadura Małgorzata - język angielski

mgr inż. Zegadło Lucja - przedmioty budowlane

mgr Żaczek Alina - język polski

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Kadra Pedagogiczna
Data utworzenia:2010-10-08
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Dokument wyświetlono:1310
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian