• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Budowlanka 48 sportową szkołą w województwie

Nasza szkola jest najwyżej sklasyfikowaną spośród szkół powiatu ryckiego w rankingu Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związek Sportowego w roku szkolnym 2015/16 .
Nasz Zespół Szkół Zawodowych znalazł się jest48 miejscu na 102 sklasyfikowane szkoły.

Ranking poszczególnych typów szkół powstał na podstawie udziału drużyn szkolnych i indywidualnego uczestnictwa uczniów danej szkoły w zawodach na szczeblu rejonu i finałów wojewódzkich. Za każdy udział, w zależności od szczebla zawodów i zajętego miejsca szkole przyznawane były punkty. Suma zdobytych w roku szkolnym punktów określiła miejsce w rankingu.
Do zawodów reprezentantów Budowlanki przygotowywali wf-iści Robert Piotrowski, Mirosław Walaszek i Mariusz Nastalski.