PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W RYKACH

PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W RYKACH

 

 

Definicja

Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych lub wychowawczych.

Zakłócenie toku może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź na piętrze, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów.

 

Procedura

  1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie do v-ce dyrektora szkoły.
  2. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela i ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności - do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia, np. do pokoju pedagoga lub v-ce dyrektorów.
  3. Pedagog szkolny, v-ce dyrektor przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego wykroczenia.
  4. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole – pedagog,  wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
  5. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia Dyrektora Szkoły i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do Szkoły.

 

Uwaga ! Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie)