Procedura celebracji uroczystości szkolnych

Procedura celebracji uroczystości szkolnych

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

 

 1. I. Wstęp
 2. II.Symbole szkoły Patron
 3. IV. Logo
 4. V. Sztandar szkoły
 5. VI.Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru
 6. VII.Stałe uroczystości szkolne
 7. VIII.Dekoracja budynku flagami narodowymi

 

 1. I.                    Wstęp

 

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych. Jednym z dokumentów stanowiącym zbiór obowiązujących w szkole norm zachowania się jest Procedura celebracji uroczystości szkolnych. Dokument przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych, opisuje symbole i określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego. Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań. Stwarza również uczniom okazję do przeżywania doniosłych chwil w życiu.

 1. II.                  Symbole szkoły

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach  posiada:

1. Patrona

2. Logo

3. Sztandar

4. Ceremoniał szkolny

 1. III.  Patron szkoły

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach  posiada patrona – Leona Wyczółkowskiego

 

 1. IV. Logo szkoły

 

 Szkoła jest także posiadaczem logo.

  

 1. V.                 Sztandar szkoły

 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - właściwych postaw dla jego poszanowania.

1. Sztandar jest przechowywany w przeszklonej gablocie.

2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas I i II z różnego typu szkół
o nienagannej postawie. W szkole mogą być wybrane 3 składy pocztu sztandarowego I, II i III.

3. Insygnia pocztu sztandarowego to:

biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.

4. Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych:

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

- uroczyste zakończenie roku szkolnego,

- ślubowanie klas pierwszych,

- uroczystości rocznicowe szkoły.

5. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem bierze udział
w uroczystościach lokalnych, takich jak:

- święto Odzyskania Niepodległości,

- rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- uroczystości miejskie i patriotyczno-religijne, na które jest zaproszony,

- udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych,

- udział w uroczystościach pogrzebowych uczniów, pracowników i emerytów szkoły.


 

 1. VI.  Stałe uroczystości szkolne.

 

1. Do stałych uroczystości szkolnych należą:

- Rozpoczęcie roku szkolnego,

- Dzień Patrona,

- Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Dzień Papieski,

- Święto Niepodległości,

- Apel z okazji świąt Bożego Narodzenia,

- Apel z okazji świąt Wielkanocnych,

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych,

- Zakończenie roku szkolnego.

2. Do stałych uroczystości klasowych należą:

- Dzień Chłopaka,

- Mikołajki,

- Spotkania wigilijne,

- Dzień Kobiet,

3. W szkole obowiązuje kalendarz uroczystości, imprez i konkursów opracowywany na każdy rok szkolny.

4. Za przygotowanie i przebieg uroczystości szkolnych odpowiedzialni są wyznaczeni nauczyciele.

5. Do obowiązku nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie imprezy, uroczystości, apelu należy zaplanowanie terminów prób i wcześniejsze poinformowanie innych nauczycieli, dobór uczniów oraz odpowiednie ich nagradzanie za właściwe zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

6. Przed każdą uroczystością szkolną uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia. Nauczyciel sprawdza obecność uczniów i sprowadza ich na miejsce uroczystości. W trakcie uroczystości nauczyciel sprawuje nadzór nad klasą.

 1. VII. Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

- święta państwowe;

- innych okolicznościach ważnych ze względu na charakter narodowy lub państwowy.