• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++
erasmus+

Kadra nauczycielska

 


                                                                                                                                               

mgr inż. Ryszard Rozborski

Dyrektor Szkoły

przedmioty zawodowe, matematyka

mgr inż. Artur Kryczka       

Kierownik Warsztatów     

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty budowlane                   

mgr Agata Okleja- Lewczyk 

Z- ca dyrektora szkoły

matematyka

                                                                                 

Nauczyciele:


mgr Mirosław Beczek

historia, język niemiecki

 

mgr  Maria Cieślak 

geografia

 

mgr  Mirosław Cuch 

kształcenie zawodowe, informatyka

 

mgr Hanna  Czupyt  

religia

 

mgr Zbigniew Filiks

fizyka

 

mgr  Jolanta Gajewska - Bożek 

pedagog szkolny

 

mgr Agnieszka Głodnicka  

język polski,

wychowanie do życia w rodzinie


mgr Ewa Graczyk  

język angielski

 

mgr Monika Żmuda 

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, inspektor BHP

 

 mgr inż. Joanna  Jedut

przedmioty ekonomiczne

 

mgr Magdalena Jońska 

język angielski, biologia

 

mgr Beata Konopka- Rybak

język polski

 

mgr Jolanta Krauze 

język niemiecki

 

mgr Dorota Krzywiec

język angielski

 

mgr Alfred Kujda  

kształcenie zawodowe

 

mgr Ilona Lisiecka

przedmioty ekonomiczne

 

 

mgr Kzysztof Marek 

wychowanie fizyczne

 

mgr Hanna Markiewicz 

matematyka

 

 mgr inż. Piotr Miłosz 

przedmioty budowlane

 

mgr Mariusz Nastalski 

wychowanie fizyczne

 
mgr Agata Nowak 

biologia, chemia

 mgr Agata Olek

język polski, wiedza o kulturze

 

mgr inż. Barbara Olech

przedmioty budowlane

 

mgr Robert Piotrowski

wychowanie fizyczne

 

mgr Ewa Pisula 

przedmioty ekonomiczne

 

mgr inż. Grzegorz Pośpiech 

przedmioty budowlane

 

mgr Marzena Pośpiech

nauczyciel bibliotekarz

 

mgr Magdalena Stachurska  

język angielski

 

mgr inż. Marzena Rozborska

fizyka, przedmioty budowlane

 

ks. mgr Adam Woźniak

religia

 

mgr Katarzyna Rosołowska

przedmioty ekonomiczne


Tadeusz Sadura

kształcenia zawodowe

 

mgr Anna Sawczuk

matematyka

 

 

mgr Ireneusz Szlendak

historia. WOS

 

mgr  Ilona Szymańska- Kołaczek

język niemiecki, język rosyjski

 

Grzegorz Szyszko 

kształcenia zawodowe

 

mgr inż. Anna Ślósarz

przedmioty ekonomiczne

 

mgr Agnieszka  Walasek 

historia. WOS

 

mgr  Mirosław Walaszek

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe

 

mgr Krystyna Wałachowska

chemia

 

mgr Małgorzata Wybacz-Sadura 

język angielski, jezyk rosyjski

 

mgr Katarzyna Wójcik

informatyka

  

mgr inż. Lucja Zegadło

przedmioty budowlane

 

   mgr Alina Żaczek

język polski

 

 

 

Pracownicy administracji:

 

Bożena Rybak - główna księgowa

Monika Pudło-kier. gospodarczy

Hanna Cuch - referent

 Grażyna Prządka - księgowa

Bożena Rulska  - sekretarka

 

Pracownicy obsługi:

Stanisława Głodek

Teresa Jagiełło

Krystyna Jurzysta 

Teresa Kępka

Bożena Sulej 

Bogdan Tomaszek 

Bożena Wojtaś 

Mariusz Wojtaś 

Teresa Żmuda