• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Kadra nauczycielska

 

                                                                                                                                               

mgr inż. Ryszard Rozborski

Dyrektor Szkoły

przedmioty zawodowe, matematyka

                                                                                                                                                                                                           

 

mgr inż. Artur Kryczka        

Kierownik Warsztatów     

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty budowlane                   

                                                                                  mgr Agata Okleja- Lewczyk 

Z- ca dyrektora szkoły

matematyka

Nauczyciele:

 

mgr Mirosław Beczek

historia, język niemiecki

 

mgr  Maria Cieślak 

geografia

 

mgr  Mirosław Cuch 

kształcenie zawodowe, informatyka

 


mgr Hanna  Czupyt  

religia

 


mgr Zbigniew Filiks

fizyka

 


mgr  Jolanta Gajewska - Bożek 

pedagog szkolny

 


mgr Agnieszka Głodnicka  

język polski,

wychowanie do życia w rodzinie


mgr Ewa Graczyk  

język angielski

 


mgr Monika Żmuda 

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, inspektor BHP

 

 mgr inż. Joanna  Jedut

przedmioty ekonomiczne

 


mgr Magdalena Jońska 

język angielski, biologia

 

mgr Marek Jóźwik 

przedmioty ekonomiczne

 

 

 

mgr Beata Konopka- Rybak

język polski

mgr Jolanta Krauze 

język niemiecki

 

mgr Dorota Krzywiec

język angielski

 


mgr Alfred Kujda  

kształcenie zawodowe

 

mgr Ilona Lisiecka

przedmioty ekonomiczne

 

 

mgr Kzysztof Marek 

wychowanie fizyczne

 


mgr Hanna Markiewicz 

matematyka

 

 

mgr inż. Piotr Miłosz 

przedmioty budowlane

 


mgr Mariusz Nastalski 

wychowanie fizyczne

 

 


mgr Agata Nowak 

biologia, chemia

 

 

mgr Agata Olek

język polski, wiedza o kulturze

 

mgr inż. Barbara Olech

przedmioty budowlane

 

 


mgr Robert Piotrowski

wychowanie fizyczne

 


mgr Ewa Pisula 

przedmioty ekonomiczne

 


mgr inż. Grzegorz Pośpiech 

przedmioty budowlane

 


mgr Marzena Pośpiech

nauczyciel bibliotekarz

 


mgr Magdalena Stachurska  

język angielski

 

 

mgr inż. Marzena Rozborska

fizyka, przedmioty budowlane

 

ks. mgr Paweł Padysz

religia

 

mgr Katarzyna Rosołowska

przedmioty ekonomiczneTadeusz Sadura

kształcenia zawodowe

 


mgr Anna Sawczuk

matematyka

 

 


mgr Ireneusz Szlendak

historia. WOS

 


mgr  Ilona Szymańska- Kołaczek

język niemiecki

 


Grzegorz Szyszko 

kształcenia zawodowe

 


mgr inż. Anna Ślósarz

przedmioty ekonomiczne

 

mgr Agnieszka  Walasek 

historia. WOS

 

mgr  Mirosław Walaszek

wychowanie fizyczne

 


mgr Krystyna Wałachowska

chemia

 

 

mgr Małgorzata Wybacz-Sadura 

język angielski

 

mgr Katarzyna Wójcik

informatyka

  


mgr inż. Lucja Zegadło

przedmioty budowlane

 


   mgr Alina Żaczek

język polski

 

 

 

Pracownicy administracji:


Bożena Rybak - księgowa

 

Monika Pudło-kier. gospodarczy

 

Hanna Cuch

 


Grażyna Prządka

 

 

Bożena Rulska 

 

Pracownicy obsługi:

Stanisława Głodek

Teresa Jagiełło

Krystyna Jurzysta 

Teresa Kępka

Bożena Sulej 

Bogdan Tomaszek 

Bożena Wojtaś 

Mariusz Wojtaś 

Teresa Żmuda