Historia Szkoły

Decyzją Ministra Oświaty z dn.25.06.1963r. została powołana do życia nowa placówka oświatowa - Szkoła Rzemiosł Budowlanych w Rykach. Szkoła rozpoczęła swoją działalność dnia 1 września 1963 roku. Zlokalizowano ją w zabytkowym XIX-wiecznym pałacu klasycznym pięknie położonym w Parku przy ul.Warszawskiej. Dyrektorem szkoły został pedagog z długoletnim stażem p.Zenon Szlązak. Kadrę pedagogiczną
 stanowiła, oprócz dyrektora, trójka etatowych nauczycieli: Teresa Domarecka-Szewczyk, Zofia Bagrowska, Zbigniew Popławski oraz kilkunastu nauczycieli dochodzących z innych szkół, instytucji i zakładów pracy.

 

W skład szkoły wchodziły:

  • Technikum budowlane 3-letnie na podbudowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego o specjalności Budownictwo wiejskie - kl.I licząca 38 uczniów.
  • Szkoła Rzemiosł Budowlanych 3-letnia o kierunku murarz-tynkarz - 2 kl.I liczące 66 uczniów.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku murarz dla pracujących - kl.II licząca 32 uczniów.
  • Technikum Budowlane - wydział dla pracujących o kierunku usługowym i ekonomicznym - kl.I i 2 kl.II liczące 93 słuchaczy.

Razem naukę w szkole dziennej i wieczorowej pobierało 231 osób. Warsztaty szkolne zajęły kilka pomieszczeń wynajętych od Szkoły Mechanicznej w budynku przy ul.Kościuszki. Pierwszymi absolwentami szkoły byli murarze, którzy w liczbie 20 ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową w czerwcu 1965r. Rok później w 1966 roku szkołę ukończyło 33 techników i 46 murarzy po SRB. W 1969 r. szkoła przejęła w całości budynek przy ul.Kościuszki, gdzie w 7 adoptowanych salach odbywały się zajęcia teoretyczne. W budynku głównym zajęcia odbywały się na 2 zmiany. Warunki pracy były bardzo ciężkie. Z konieczności odbywały się lekcje w 2 pomieszczeniach bez światła dziennego. Aby poprawić warunki lokalowe, dyrektor Zenon Szlązak podjął się trudnego zadania - budowy nowego obiektu.

W 1967 roku dyr.Szlązak rozpoczął proces inwestycyjny wykupując od Kurii Biskupiej w Siedlcach działkę budowlaną o powierzchni 3,70 ha, na której miała być zlokalizowana nowa szkoła. Zlecił następnie wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej i pod koniec lat sześćdziesiątych przedsiębiorstwo budowlane "STALBUD" z Góry Kalwarii jako główny wykonawca zaczęło wznosić obiekty warsztatów szkolnych, które oddano do użytku w 1973 r. W 1975 roku na plac budowy wchodzi Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Rykach i Rozpoczyna II etap budowy -budynek szkoły, internatu oraz salę gimnastyczną. Jednym z podwykonawców były warsztaty szkolne wykonując szereg prac wykończeniowych, m.in. tynki wewnętrzne budynku szkolnego i internatu. Obiekty te przekazano inwestorowi w sierpniu 1980r. Budowa sali gimnastycznej przedłużyła się w czasie. Najpierw dzięki usilnym staraniom dyrektora szkoły Ryszarda Długoszewskiego i nauczycieli wychowania fizycznego udało się zmienić projekt na salę pełnowymiarową. Następna sprawa to wyrażenie zgody przez projektanta na zmianę konstrukcji nośnej dachu. Dokonanie tych zmian zajęło ponad rok. Salę gimnastyczną oddano do użytku w 1982 roku.

 

W stadium realizacji pozostały jedynie boiska szkolne. Po oddaniu do użytku kompleksu szkolnego, warunki pracy i zamieszkania uczniów poprawiły się diametralnie. Młodzież otrzymała 15 dużych sal lekcyjnych, świetlicę i bibliotekę z czytelnią, a administracja doskonałe warunki pracy. Warunki zakwaterowania uczniów były następujące: w 1967 roku po przebudowie i modernizacji budynku przy ul.Ogrodowej została oddana do użytku bursa dla 60 dziewcząt. Pewna grupa uczniów mieszkała gościnnie w Internacie ZSZ nr 1. W następnym roku uruchomiono stołówkę dla ponad 100 osób. W oddanym do użytku w 1983 r. internacie mogło zamieszkać ponad 200 uczniów, a stołówka wydawała ok.300 obiadów dziennie. W 2003 r. budynek internatu i stołówki został przejęty przez Starostwo Powiatowe; uczniowie naszej szkoły mieszkają i stołują się w internacie ZSZ nr 1.

 

 

Obecnie szkoła zatrudnia 56 nauczycieli. Młodzież kształci się w 22 oddziałach a liczba uczniów szkoły wynosi ok.536  (wrzesień 2013) . Wszystkie pracownie zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt. Są wśród nich: pracownie językowe, pracownie matematyczne, pracownie przedmiotów ogólnych, pracownie ekonomiczne i pracownie budowlane. Szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną oraz  boiska znajdujące się na terenie szkoły.

W 2010 roku zrealizowana została inwestycja budowy nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego.

 

 

 

Od 1980 roku szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

22 października 1988 roku odbyła się uroczystość 25-lecia szkoły. Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 nadano wtedy sztandar oraz imię Leona Wyczółkowskiego, znanego malarza i grafika.

 

Dotychczasowi dyrektorzy szkoły:

 

Zenon SZLĄZAK                         1963-1972

Stanisław WALIGÓRA               1972-1973

Adolf SAMBOROWSKI              1973-1974

Ryszard DŁUGOSZEWSKI        1974-1982

Wacław NAWROCKI                   1983-1986

Zdzisław WAROWNY                  1986-1991

Krzysztof WOJEWODA               1991-2007

Andrzej ZAKRZEWSKI                2007- 2012

Halina ŁYSOŃ                               2012- 2015

Obecnym dyrektorem jest  Ryszard Rozborski