Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

 

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do końca roku szkolnego.

 

3.  Czytelnik ma prawo zarezerwowania książki w kolejności zamówień.

 

4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone, uszkodzone lub zagubione przez siebie książki.

 

5. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

6.  W przypadku zagubienia bądź zniszczenia książki należy ją odkupić lub zwrócić inną o równej bądź większej wartości.

 

7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może prosić o zwrot książki przed upływem wyznaczonego terminu.

 

8. Czytelnicy ( pracownicy i uczniowie) opuszczając szkołę są zobowiązani do rozliczenia się  z  biblioteką.

 

9. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w określonym terminie może prosić o przedłużenie terminu zwrotu.

 

10. W bibliotece nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz używać telefonów komórkowych.

 

11. Pod koniec roku szkolnego książki i inne dokumenty powinny być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.