• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start / Dla Ucznia / Wolontariat

Wolontariat

„Życie nie tylko po to jest by brać, nie tylko po to by bezczynnie stać I aby żyć siebie samego trzeba dać..."

Stanisław Sojka „Tolerancja"

 

Szkolny Klub Wolontariusza

 

Szkolny Klub Wolontariusza działający w naszej szkole skupia młodzież chętną do bezinteresownej pracy na rzecz potrzebujących. Klub działa w porozumieniu z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Lublinie.


 

Nasi Wolontariusze nawiązują współpracę z przedszkolami, zarówno

w Rykach jaki okolicznych miejscowościach, pomagając w opiece nad dziećmi; z Warsztatami Terapii Zajęciowej prowadzonymi przez Polskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; z Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym przy ul. Ogrodowej; ze świetlicą środowiskową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach.


Chętnie również odwiedzają potrzebujących w domach.

Niejednokrotnie są to ludzie starsi, którym robią zakupy lub pomagają w pracach domowych.Czasem są to niepełnosprawne dzieci, z którymi bawią się lub wychodzą na spacery.


Nasz Klub włącza się aktywnie w różnego rodzaju akcje pomocowe o zasięgu lokalnym lub szerszym, np. w 2008 roku włączył się w akcję „Solidarni z Gruzją", w 2009 włączył się w organizację festynu Dzień Dobrego Klimatu i przy tej okazji prowadzoną zbiórkę na rzecz Hospicjum w Puławach, w 2010 zorganizował akcję pomocy powodzianom w postaci zbiórki darów dla powodzian z gminy Wilków oraz wyjazdu wolontariuszy do Janowcai pomocy w usuwaniu skutków powodzi.


W grudniu 2007 roku nasz klub uczestniczył w Gali Wolontariatu z okazji obchodów Światowego Dnia Wolontariusza w Lublinie, gdzie otrzymał wyróżnienie za swoją działalność.


Wszystkich chętnych do pracy w naszym Klubie prosimy o zgłaszanie się

do opiekuna - Marka Jóźwika.