X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Jesteś tu: » Aktualności » X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

22 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach

odbył się finałowy etap         

X Międzyszkolnego Konkursu  Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego.

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach, konkurs  odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ryckiego, oraz pod patronatem i przy współpracy Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.

Do  Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej przystąpili   uczniowie  z następujących szkół:

 1. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F.Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im gen F. Kleeberga w Dęblinie.
 4. Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie.
 5. Zespół Szkół  im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.
 6. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach.
 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach.
 8. Zespól Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach.

W etapie finałowym konkursu  wzięli udział  uczniowie - finaliści wyłonieni  w drodze eliminacji szkolnych, które odbyły się w poszczególnych szkołach  04  kwietnia 2013 r.

Arkusze testowe z pytaniami do etapu finałowego konkursu zostały  przygotowane przez metodyka   Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, Panią Grażynę Piskorską, nad prawidłowym przebiegiem etapu finałowego konkursu czuwała Komisja Konkursowa, której przewodniczącą była przedstawicielka Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.

W etapie finałowym uczestnikami  byli reprezentanci z następujących szkół:

 1. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F.Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie;
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im gen F. Kleeberga w Dęblinie;
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach;
 5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach;
 6. Zespól Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach.

Laureatami Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej zostali:

I     miejsce         – Aneta Wróbel          Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

II    miejsce         – Edmund Seredyn   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

III   miejsce         – Żaneta Borowiec    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

Wyróżnienia:

Adrian Wawer                  –  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach.

Anna Ostrzyżek                – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach.

Mateusz Ejchsztet          –  Zespól Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach.

Mikołaj Suszek                                –  Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F.Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.

Damian Dudek                 – Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F.Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.

Gratulujemy laureatom Konkursu a w szczególności uczniowi klasy III  Technikum Ekonomicznego ZSZ NR  2 w Rykach, Mateuszowi  Ejchsztetowi, który otrzymał jedno z wyróżnień w Konkursie.

Laureaci konkursu oraz uczniowie wyróżnieni, otrzymają nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Ryckiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 2  w Rykach.