• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

oferta edukacyjna

Rekrutacja 2018/2019

CHCIAŁBYŚ SIĘ UCZYĆ W NAJLEPSZEJ SZKOLE, ALE NIE WIESZ DO JAKIEJ SIĘ ZAPISAĆ?

u Nas w Szkole znajdziesz:

  • II Liceum Ogólnokształcące

Nauka w liceum trwa 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym i uzyskaniem świadectwa maturalnego. W szkole przedmiotem rozszerzonym jest język angielski, geografia i drugi język do wyboru.

 Potem można kontynuować kształcenie na wybranych wyższych uczelniach lub różnego typu szkołach policealnych.

 

  • Technikum Budowlane

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

technika budownictwa  - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie murarz-tynkarz lub betoniarz-zbrojarz.

technika inżynierii sanitarnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych

technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

  • Technikum Ekonomiczne

 Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

 technik ekonomista  - absolwent  przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

  • Branżowa Szkoła I stopnia 

 

...

rekrutacja elektroniczna

 Rozpoczęła się rejestracja kandydatów do szkół pod adresem: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Terminarz rekrutacji

Terminy rekrutacji

 

 14 maja 2018 r. od godz. 8.00 - 15 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

Składanie wniosków do wybranych szkół

 

 22 czerwca 2018 r.  - 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz którzy rekrutują się indywidualnie w systemie elektronicznym

4 lipca 2018 r. godz. 10.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

                               4 lipca 2018 r. od godz. 10.00  - 6 lipca 2017 r. do godz.14.00

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

 

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

       9 lipca 2017 r. do godz. 12.00