Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RODO

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. L. WYCZÓŁKOWSKIEGO W RYKACH
Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem

(ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO).

 

W związku z tym informuję, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach;

08-500 Ryki; ul. Wyczółkowskiego 10 reprezentowany przez Dyrektora Szkoły;

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować listownie na wskazany powyżej adres lub na adres e-mail: zsz2ryki@data.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- prowadzenia postępowań administracyjnych i realizacji zadań należących do właściwości jednostki na podstawie przepisów prawa,
- realizacji zawartych umów,
- wystawiania faktur, regulowania płatności, windykacji należności,
-w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

4. Mówiąc o danych osobowych w jednostce należy rozumieć wszystkie posiadane tam zasoby informacyjne i wszystkie formy tej informacji zarówno papierową jak  i elektroniczną.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom  państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

6.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

7.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9.Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale przepisy prawa mogą nakazać podanie określonych danych jako niezbędne do realizacji wymienionych celów.

11.Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.