Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach jest partnerem projektu 

pn. Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”,

który  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 12.4 Kształcenie zawodowe

Liderem projektu jest Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

Partnerzy:

1. Miasto Zamość,

2. Powiat Zamojski / Zespół Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie,

3. Powiat Rycki / Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. do 31 sierpnia 2020r.

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Celem projektu partnerskiego jest wzrost zatrudnienia  poprzez poprawę jakości kształcenia w szkołach, w tym:

  • podniesienie kwalifikacji  nauczycieli;
  • zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy;
  • zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem
  • doposażenie szkoły z projektu w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

 

Rezultaty:

  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 90% uczniów
  • rozwój kwalifikacji zawodowych/kompetencji przez 37 nauczycieli
  • zdobycie doświadczenia w zawodzie przez min. 404 uczniów.

 

 

Uczestnik szkolenia, po zdaniu egzaminu otrzyma Certyfikat VCC  wydawany z logo Europass. Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i  certyfikacji kwalifikacji zawodowych.