Projekt „Rozwój uczniów” w ramach programu Erasmus+

                      

Erasmus+ w naszej szkole!!

Nasza szkoła realizuje projekt „Rozwój uczniów” w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakłada:

1)      Wyjazd 12 uczniów Technikum Budowlanego oraz 12 uczniów Technikum Ekonomicznego do Bułgarii na 2 tygodniowe praktyki  w zagranicznych przedsiębiorstwach.

2)      Wyjazd 12 uczniów Technikum Budowlanego oraz 12 uczniów Technikum Ekonomicznego do Włoch na 2 tygodniowe praktyki  w zagranicznych przedsiębiorstwach.

 

Cele projektu to:

- umożliwienie uczniom zdobycia lepszego doświadczenia zawodowego,

- poznanie przez uczniów Technikum Budowlanego i Ekonomicznego nowoczesnych urządzeń, maszyn, narzędzi, programów komputerowych, innowacyjnego podejścia w pracy z klientem, pracy biurowej,

- zwiększenie kompetencji językowych uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy krajowym i zagranicznym,

- wzrost samodzielności i inicjatywy uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących ich rozwoju zawodowego,

- podniesienie motywacji uczniów do nauki (w tym również nauki języków obcych) wynikające z możliwości udziału w stażu zagranicznym oraz łatwiejszego zdobycia posady na rynku racy,

- polepszenie oferty edukacyjnej placówki.

 

 

Przed wyjazdem uczestnicy praktyk przejdą dodatkowy kurs z języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego, przygotowanie kulturowe oraz pedagogiczne.

Wszystkim uczniom zostanie zapewnione:

  • wsparcie indywidualne na pokrycie kosztów pobytu, zakwaterowania, wyżywienia i kieszonkowego za granicą, a także dodatkowych wycieczek turystyczno-kulturowych w Bułgarii i we Włoszech
  • wsparcie na pokrycie kosztów podróży,
  • wsparcie organizacyjne (ubezpieczenia, pakiety informacyjne, mapy, rozmówki polsko-bułgarskie i polsko-włoskie, kursy językowe, itp.)

Po powrocie do kraju uczestnicy praktyk podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z kolegami i koleżankami ze szkoły, zaprezentują poznane techniki pracy na praktycznych pokazach dla uczniów, przedstawicieli szkół i lokalnych przedsiębiorstw oraz przedstawią prezentacje multimedialne z pobytu w Bułgarii i Włoszech.