• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

„Rozwój nauczycieli” w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Już od 1 września nasza szkoła jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu:

Tytuł projektu:

„Rozwój nauczycieli” o numerze umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048705

w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.


Czas trwania:

1 września 2018 – 31 sierpnia 2019  Uczestnicy projektu:

3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli
  • wzmocnienia wizerunku szkoły w środowisku lokalnym jako placówki realizującej założenia traktatowe Unii Europejskiej
  • rozwój osobowościowy nauczycieli
  • ugruntowanie pozycji nauczycieli na rynku pracy

 

Dofinansowanie projektu z UE: 22 031,03 PLN 

Bliższych informacji udziela koordynator projektu, pan Ireneusz Szlendak (nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach)