„Rozwój nauczycieli” w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Już od 1 września nasza szkoła jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu:

Tytuł projektu:

„Rozwój nauczycieli” o numerze umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048705

w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.


Czas trwania:

1 września 2018 – 31 sierpnia 2019  Uczestnicy projektu:

3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli
  • wzmocnienia wizerunku szkoły w środowisku lokalnym jako placówki realizującej założenia traktatowe Unii Europejskiej
  • rozwój osobowościowy nauczycieli
  • ugruntowanie pozycji nauczycieli na rynku pracy

 

Dofinansowanie projektu z UE: 22 031,03 PLN 

Bliższych informacji udziela koordynator projektu, pan Ireneusz Szlendak (nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach)

 

Kurs języka angielskiego na Malcie

Od września 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” nasza szkoła realizuje międzynarodowy projekt „Rozwój nauczycieli" finansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem tego projektu jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry w zakresie języka obcego oraz wykorzystanie zdobytych umiejętności w późniejszej pracy z uczniem, a także wzmocnienia wizerunku szkoły w środowisku lokalnym jako placówki realizującej założenia traktatowe Unii Europejskiej oraz rozwój osobowościowy nauczycieli.

W dniach 24 listopada – 1 grudnia 2018 r. odbył się wyjazd zagraniczny na Maltę, podczas którego nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych – Katarzyna Rosołowska, nauczyciel historii – Ireneusz Szlendak oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych – Mirosław Walaszek, uczestniczyli w kursie językowym
w szkole językowej Maltalingua School of English w mieście St. Julians.