Przygotowanie - praktyki Sofia

I Etap za nami!

Pierwsza grupa uczniów Technikum Ekonomicznego i Budowlanego  zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Rozwój uczniów”, w ramach którego wyjadą na praktyki zagraniczne do Bułgarii ukończyła I  Etap - Przygotowanie. Uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach dodatkowych w szkole. 

Podczas zajęć językowych w zakresie języka angielskiego oraz angielskiego zawodowego  uczniowie szlifowali swoje umiejętności oraz przygotowali swoje CV i listy motywacyjne w narzędziu Europass. Zajęcia dotyczyły zagadnień związanych z tematyką szkoleń i staży oraz podróży i pobytu za granicą. 

Ważnym elementem były zajęcia z przygotowania kulturowego mającego na celu przybliżenie uczestnikom zwyczajów i tradycji danego kraju. Spotkania zostały fantastycznie przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły tj. historyka p. Ireneusza Szlendaka w formie prezentacji uzupełnianej wykładem na temat historii Bułgarii oraz p. Ewę Pisulę miłośniczkę podróży oraz współorganizatorkę Koła Fascynacji Kulinarnych, która opowiedziała młodzieży o zwyczajach, tradycjach i oczywiście kuchni Bułgarczyków. 

Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przygotowania pedagogicznego przygotowanego przez p. pedagog Jolantę Gajewską-Bożek oraz zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, które przeprowadziła p. Monika Żmuda oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rykach. 

Na kilka dni przed wyjazdem odbyło się spotkanie uczniów i ich rodziców z opiekunami, dyrekcją i koordynatorami projektu p. Ewą Graczyk i Anną Sawczuk, na którym zostały omówione szczegóły dotyczące podróży i wyjazdu. Pozostaje życzyć udanego lotu.