Praktyki zawodowe Sofia

Praktyki zawodowe w Bułgarii zakończone - powrót 24 uczniów Technikum
Ekonomicznego i Budowlanego.
 
Podczas tegorocznych ferii nie wszyscy uczniowie odpoczywali a mowa o uczestnikach projektu „Rozwój uczniów”, którzy odbyli bezpłatne, finansowane z funduszy unijnych praktyki zawodowe w Sofii. W ciągu dwóch tygodni pracowali i zgłębiali tajniki zawodu w przedsiębiorstwach na terenie Bułgarii w Sofii. Uczniowie otrzymali niepowtarzalną szansę poznania kultury i obyczajów tego kraju. Jednocześnie mieli okazję zdobycia i poszerzenia swoich umiejętności zawodowych na atrakcyjnych praktykach. Wyjazd odbył się dzięki uzyskanym na ten cel środkom finansowym z programu Erasmus+.

Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez Naszą szkołę. Dwa podobne projekty realizowane były z
programu równoległego PO WER. Składanie wniosków i realizację projektów koordynują panie Ewa Graczyk i Anna Sawczuk a nad wszystkim czuwa P. dyrektor szkoły Ryszard Rozborski. W ramach obecnego projektu druga grupa uczniów podczas wakacji wyjedzie do Włoch.

 

Projekt w całości został sfinansowany ze środków unijnych. Młodzież miała zagwarantowany przejazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne oraz opiekę. Cennym doświadczeniem było sprawdzenie się w nowych warunkach w otoczeniu nowych znajomych, kolegów i pracodawców z bułgarskich firm.
W czasie tych dwutygodniowych praktyk uczniowie poszerzyli wiedzę merytoryczną i praktyczną w swoich zawodach. Praktykanci w firmach pracowali od 6 – 8 godzin dziennie pod okiem fachowców, którzy udzielali im cennych wskazówek i pomagali w wykonywaniu obowiązków. Młodzież bardzo zaangażowała się w swoją pracę, która dawała im ogromną satysfakcję i pozwoliła poszerzyć przede wszystkim umiejętności praktyczne. Wyjazd na praktykę młodzieży to nie tylko praca. Program pobytu obejmował również poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców. W czasie wolnym zorganizowano wiele atrakcyjnych zajęć. Uczniowie zwiedzili Sofię oraz zorganizowano dla nich wycieczkę do Plovdiv. 

 


          Zagraniczny staż pozwolił na podniesienie przez młodych ludzi poziomu poczucia własnej wartości, ukazał im również nowe możliwości i dał szanse na przełamanie stereotypów dotyczących braku perspektyw zawodowych. Staż z pewnością poprawił pozycję uczniów na rynku pracy, gdzie liczą się przede wszystkim kompetencje i doświadczenie. Uczniowie poznali i jednocześnie  porównali standardy pracy w Bułgarii z tymi obowiązującymi w Polsce. Ponadto wyjazd stworzył im szansę wzbogacenia słownictwa w języku obcym. 

 


  Potwierdzeniem nabytych podczas stażu zagranicznego umiejętności są certyfikaty wydane przez zagranicznych pracodawców przez organizację przyjmującą, która była ETN Bulgaria Gateway.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali  Europass Mobilność, który niewątpliwie wpłynie na ich atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy. 
Wyjazd był cennym doświadczeniem zawodowym dla wszystkich uczestników a niezapomniane chwile na pewno  zachowają w pamięci na długie lata.

 

 A oto relacje  video

I  Spotkanie powitalne 

II   Praktyki budowlańców 

III   Praktyki budowlańców 

IV Praktyki budowlańców

V  Restauracja