Oferta Edukacyjna

 

 w Naszej szkole w roku 2021/2022 proponujemy naukę w  Technikum następujących zawodach: 

 

technik budownictwa  - uczeń  uzyskuje  kwalifikację zawodową 

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, 

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

   

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczeń   uzyskuje kwalifikację zawodową   

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

technik robót wykończeniowych w budownictwie   uczeń  uzyskuje  kwalifikację zawodową 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

technik inżynierii sanitarnej uczeń uzyskuje kwalifikacje zawodową

 BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

technik rachunkowości  - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową  

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 

 

technik ekonomista -   uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową   

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

Przyjdź do nas a będziesz:

miał praktyki zawodowe za granicą (Włochy, Irlandia)

 

 umiał zakładać kolektory słoneczne

 

  mógł prowadzić interaktywne biuro rachunkowe,

 

rozliczać przedsiębiorstwa,

poznasz tajniki prowadzenia przedsiębiorstw 

 

 

Branżowej Szkole I stopnia będziesz mógł wybrać jeden z zawodów:

 

Betoniarz – zbrojarz nauczy się montować zbrojenie i wykonywać masywne konstrukcje żelbetowe. Np.; fundamenty pod budynek, filary mostów, wiaduktów

 

Murarz – tynkarz – murowanie ścian z różnych materiałów, wykonywanie stropów, tynkowanie różnymi technikami

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych - montaż sieci i instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - wewnętrzna zabudowa z płyt gipsowo kartonowych, układanie glazury terakoty malowania i tapetowania.

 

Stolarz – drewniane wykończenie wnętrz meble wbudowane np. zabudowa kuchni

 

Dekarz - pokrywanie i naprawianie dachów 

 

SPRZEDAWCA ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca.

 

  Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranych przez uczniów.