harmonogram rekrutacji

Terminy rekrutacji

   

Składanie wniosków do wybranych szkół

17.05.2021 od godz. 8:00

21.06.2021 do godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  

 22 lipca 2021 r 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00   w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 

 

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

      2  sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 

szczegółowy harmonogram na stronie Kuratorium