Konferencja Podsumowujaca

Konferencja Podsumowująca  ERASMUS + 

http://zsz2ryki.szkolnastrona.pl/container/projekty-unijne/logosbeneficaireserasmusright_pl.jpg

 

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047883

W dniu 27.09.2017 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące staże zagraniczne 48 uczniów oraz upowszechniające rezultaty projektu Erasmus+.

Nasza szkoła była beneficjentem programu Erasmus+ w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej. Od 03.09.2018r. do 02.03.2020r. został zrealizowany projekt „Rozwój uczniów” o wartości 81 920,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt był skierowany do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum Budowlanego i Technikum Ekonomicznego. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie odbyli dwutygodniowe staże w firmach w Bułgarii i we Włoszech, gdzie zdobyli praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

Na spotkanie zostało zaproszonych wielu gości z zaprzyjaźnionych szkół, firm i instytucji, z którymi szkoła współpracuje, oraz przedstawicieli Organu Prowadzącego. Konferencję rozpoczął Dyrektor  szkoły witając gości, uczniów biorących udział w projekcie (w części to już absolwenci) oraz społeczność szkolną. W trakcie spotkania koordynatorzy omówili poszczególne etapy realizacji projektu. Natomiast stażyści za pomocą prezentacji multimedialnych pokazali między innymi miejsca gdzie odbywali praktyki, a także omówili zakres swoich obowiązków i zdobyte umiejętności.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia oraz rozdaniem uczniom certyfikatów potwierdzających udział w projekcie. Drugą częścią spotkania była degustacja potraw, gdzie oprócz dań z cateringu uczestnicy spotkania mieli okazję skosztować potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Koło Fascynacji Kulinarnych zrzeszające uczniów naszej szkoły. Wszystkie przygotowane  dania były specjalnościami charakterystycznymi dla kuchni bułgarskiej i włoskiej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie uczniom i opiekunkom koła paniom E. Pisuli, A. Ślósarz i M. Surmacz-Jońskiej. Spotkanie zakończyły rozmowy, wspomnienia oraz oglądanie wystaw i galerii zdjęć. 

Koordynatrzy projektu


Ewa Graczyk

Anna Sawczuk